Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Barbarella brows & lashes verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Barbarella brows & lashes, of om een andere reden persoonsgegevens aan Barbarella brows & lashes verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Barbarella brows & lashes, Maerten van Heemskerckstraat 21M, 1961EB Heemskerk, KvK 65760131, te bereiken via info@lashstudio-heemskerk.com of 06 421 383000.

2. Welke gegevens verwerkt Barbarella brows & lashes en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer,  e-mailadres,

d) geboortedatum

e) vragen over de gezondheid gerelateerd aan de gewenste behandeling

2.2     Barbarella brows & lashes verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
    b en c) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Barbarella brows & lashes.

 

  1. Bewaartermijnen

Barbarella brows & lashes verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Barbarella brows & lashes passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van Barbarella brows & lashes kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen Barbarella brows & lashes zal je verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst je hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Barbarella brows & lashes je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Barbarella brows & lashes via  info@lashstudio-heemskerk.com of 06

42 383000.

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.